Z IVECO STRALIS NP 460 LNG
POŻEGNAJ MAUT , PRZYWITAJ KORZYŚCI!

W okresie 01.01.2019 do 31.12.2020 IVECO Stralis LNG pozwoli na wykonywanie transportu drogowego na terenie Niemiec bez konieczności uiszczania opłat drogowych. Twoje korzyści w skali roku mogą sięgnąć nawet 10.000 EURO na jeden pojazd IVECO STRALIS NP 460 LNG*.
Zyskaj 6.000 EURO dofinansowania do zakupu IVECO zasilanego LNG korzystając z instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Dotyczy wyłącznie pojazdów zakupionych w finansowaniu CNH Industrial Capital Europe**.
Wymień swój aktualny pojazd napędzany silnikiem Diesla na nowego Stralisa NP 460 LNG i skorzystaj z dopłaty w wysokości 2000 EURO***.
IVECO Stralis NP 460 LNG zasilany gazem ziemnym jest bardzo ekonomiczny, dzięki temu koszt paliwa potrzebny na przejechanie 100 km to jedyne 65 zł****.
Promo image
Zapytaj o ofertę dopasowaną do Twojej firmy!

DZIAŁANIA MARKETINGOWE - przetwarzanie moich danych przez IVECO Poland sp. z o.o. we własnych celach marketingowych w tym przesyłania informacji handlowych, a także reklamy produktów i usług w formie papierowej, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, telefonu (np. zautomatyzowane połączenia telefoniczne, SMS, MMS, faks) i wszelkich innych środków (np. strony internetowe, aplikacje mobilne), jak przedstawiono w sekcji 2 (iii) Informacji o polityce prywatności

MARKETING PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH - przekazywanie moich Danych podmiotom zależnym i stowarzyszonym Iveco Poland Sp. z o.o. należącym do Grupy CNH Industrial, a także do autoryzowanych dealerów IVECO oraz ich dalsze przekazywanie i przetwarzanie w celach marketingowych tych podmiotów w tym w celu przesyłania informacji handlowych, reklamowania ich produktów i usług lub przeprowadzania badań rynkowych zgodnie z sekcją 2 (iv) Informacji o polityce prywatności


Po drodze z ekologią
i programem

STOP SMOGStop Smog to rządowy program 
pilotażowy zakładający poprawę jakości
powietrza w całej Polsce.

Stop Smog wdrażają 33 polskie miasta wskazane w raporcie WHO. Programem zajmują się lokalne samorządy. Źródło finansowania stanowią środki zapisane w ustawie o termomodernizacji i remontach. 

Walka o zdrowe powietrze przybierze również postać działań na rzecz czystego transportu. W lipcu 2018 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Jednocześnie Ministerstwo Środowiska poprowadzi kampanię edukacyjną we wszystkich gminach w Polsce.

*Parlament niemiecki podjął uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat drogowych pojazdów zasilanych sprężonym i skroplonym gazem ziemnym (CNG i LNG) w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Korzyść klienta w kwocie 10.000 EURO rocznie to kwota stanowiąca iloczyn opłaty drogowej za 1km wynoszącej 0,187 EURO dla Diesla spełniającego normę emisji spalin EURO 6 oraz dystansu 4457 km miesięcznie na terenie Niemiec.  

**Więcej informacji na temat dodatkowego wsparcia finansowego otrzymasz u przedstawiciela handlowego IVECO. Wypełnij formularz i już dziś dowiedz się jak Twoja firma może zaoszczędzić dzięki finansowaniu IVECO Capital. 

***Wartość pojazdu napędzanego silnikiem diesla zostawionego w rozliczeniu zwiększona zostanie o dopłatę 2000 euro. Dopłata dotyczy wybranych marek pojazdów. 

****65 zł to przykładowy koszt paliwa potrzebny na przejechanie 100 km przy wykorzystaniu pojazdu IVECO Stralis NP 460 LNG przy założeniu zużycia paliwa na poziomie 23 kg/100 km oraz cenie gazu ziemnego 2,82 zł/kg. Cenę reguluje ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz podpis Prezydenta RP z sierpnia 2018.